Kaschra Bouwmanagement

Kaschra Bouwmanagement levert een duidelijke toegevoegde waarde aan uw project. Zowel in de initiatieffase als in de uitvoering, zoals de organisatie van de bouwplaats.

Betrokken

Kaschra werkt vanuit een grote betrokkenheid aan uw project.

Know-how

Vanuit een jarenlange en aantoonbare ervaring bieden wij u onze know-how.

Maatwerk

Projecten worden steeds complexer. Daarom is maatwerk en visie essentieel.

Innovatie

Affiniteit met vernieuwende ontwikkelingen is zeker nu van belang.

Planfase

Initiatieffase

Kennis en kunde uit de praktijk voorkomt faalkosten en tegenvallers in het bouwproces.

Ikea

Planfase

Door ons mee te laten denken vanaf de planfase bespaart u kosten.

u blok 11 9-7-2002 A kopie

Bouw

Voor, tijdens en na het gehele bouwproces draagt Kaschra zorg voor een goede uitvoering.

Kaschra bouwmanagement

Onderhoud

Kaschra Bouwmanagement ontzorgt u tijdens het onderhoud van het gebouw.

Bouwproces

Bouwprojecten worden door de jaren heen steeds complexer. Er komen steeds meer gespecialiseerde bedrijven (kennisaanbieders) die allen hun rol invullen in het bouwproces.

Het doel van Kaschra Bouwmanagement is om met onze praktijkervaring al deze kennisaanbieders, op het juiste tijdstip en op de juiste wijze met elkaar te laten samenwerken binnen een project.

Dit kan vanaf initiatief tot en met de oplevering en tijdens het beheer van het gebouw.

Door ons al vanaf het begin van de cyclus mee te laten kijken en denken met de ontwerpende partijen zal het uiteindelijk doel, n.l. mensen prettig laten wonen, werken, leren, reizen en recreëren, sneller gerealiseerd kan worden.

[Lees verder…]

Tuschinski88 kopie